niedziela, 21 grudnia 2014

CICHA NOC... SILENT NIGHT

http://fineartamerica.com/art/all/silent+night/posters
"Cicha noc" znana chyba na całym świecie, przetłumaczona na wiele języków, zanim stała się kolędą, była wierszem. Joseph Mohr, austriacki wikary, napisał w 1816 roku sześciozwrotkowy wiersz, który dwa lata później, razem z Franzem Gruberem, autorem muzyki, przekształcił w kolędę. A wszystko to stało się w jedną noc wigilijną w Oberndorf bei Salzburg. Obaj panowie zaprezentowali swoje nowo powstałe dzieło podczas pasterki. To, co na początku wydawało się niczym szczególnym, urosło do rangi regionu, następnie państwa, a na samym końcu wypłynęło poza jego granice. Mieszkańcom miasteczka bowiem kolęda tak przypadła do gustu, że zaczęto robić jej odpisy, które trafiły później do kapeli dworskiej w Berlinie. Z czasem zaczęto tłumaczyć "Stille Nacht" na inne języki. Gdyby nie wiersz Josepha Mohra i muzyka Franza Grubera, jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kolęd mogłaby nigdy nie wpisać się tak głęboko w tradycję Świąt Bożego Narodzenia.W Wigilię Bożego Narodzenia, gdy w tle rozbrzmiewają cicho kolędy, siadamy z najbliższymi do odświętnie udekorowanego stołu. I tak jak każdy kraj posiada jakąś kulinarną tradycję, tak samo każdy dom przygotowuje w ten szczególny wieczór swoje własne domowe przysmaki. Uwielbiam to, że tego dnia na stole pojawiają się potrawy, które można u mnie zjeść tylko ten jeden jedyny raz w roku. Dzięki temu czuję jeszcze wyraźniej magię tego święta oraz jego szczególny charakter.The "Silent Night" Carol is probably known all over the world and translated into many languages. But not everybody knows that before it became the carol it was a poem. Joseph Mohr, an Austrian vicar, wrote in 1816 six verse poem and two years later, together with Franz Gruber, who wrote the music for it, transformed it into a Christmas carol. And all this happened in one night of Christmas Eve in Oberndorf bei Salzburg. Both men presented their newly created work during the midnight mass. What at first seemed to be nothing special, grew into a region, then the state, and at the end flowed beyond its borders. Because the inhabitants of the village liked the carol so much, they began to make its copies which were released later to the court band in Berlin. After some time poeple started to translate " Stille Nacht " in other languages â. If Joseph Mohr wouldn't write a poem and Franz Gruber wouldn't create the music, one of the most popular and most beautiful Christmas carols could never enter so deeply into the tradition of Christmas.On Christmas Eve, when we hear into the background Christmas carols, we sit down around the table with people we love. And as each country has its own culinary tradition, so every house prepares for this special evening its own homemade delicacies. I love the fact that on that day on the table there are dishes that you can eat only this time of the year. Thanks for that, we feel even more clearly the magic of the holidays and its particular character.
http://www.opera.szczecin.pl/pl/component/repertuar/spektakl/8
TATAR ZE ŚLEDZIA:
kilka filetów ze śledzia - posiekanych
1 posiekana czerwona cebula
garść oliwek - posiekanych
1 łyżeczka kaparów - posiekanych
lub 2 łyżki marynowanych grzybków - posiekanych

HERRING TARTARE: 
a few herring fillets - chopped
1 red onion - chopped
a handful of green olives - chopped
1 teaspoon of capers - chopped
or 2 tablespoons of marinated mashrooms - chopped
"Cicha noc" w wykonaniu Kasi Kowalskiej:

Michael Buble "Silent Night":

Oraz oryginalne wykonanie "Stille Nacht":

Paulina.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza